Mot nybörjarklass/grundkurser

 

Anmälan till alla kurser på mail: kurser@kopparhult.se

 

 

 

 

 

Vårens kursschema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic för unga hundar på fortsättningsnivå:

 

En kurs för dig som satsar på att utbilda din unga hund för de högre klasserna inom retrieverarbete. Vi träffas i liten grupp 5 gånger under våren/sommaren med ca en månad mellan träffarna. Vi kommer att jobba med ett par basicövningar vid varje tillfälle och sakta bygga upp hundarna i framförallt linjer och dirigeringsarbete. För att vara med på denna kursen bör du ha gott om tid att träna hemma mellan kurstillfällena och din hund måste ha god grundlydnad, vara stadig och kunna arbeta lös i grupp. Du som förare har tidigare erfarenhet av retrieverträning. Hundar från 10 månader och uppåt. Max 4 deltagare. 3000 kr. Under kursen kommer vi att använda Oliver Kiralys bok "The Balance" och Lena Bratsberg-Karlssons nyutgivna bok "Retrieverträning på mitt sätt" som kurslitteratur. Böckerna finns att köpa hos oss. Det blir två kurser eftersom efterfrågan var stor. Kl 10 alla gånger tom det tillfällen som är en tisdag kl 18.30

Onsdagar följande datum kl 10.00, 28/3, 25/4, 22/5(obs tisdag kl 18:30), 20/6, 18/7 Fulltecknad!

Torsdagar följande datum kl 10:00, 29/3, 24/4(obs tisdag kl 18:30) 24/5, 21/6, 26/7 Fulltecknad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-prov träningsjaktprov:

En heldagskurs med b-provs upplägg i nkl-klass i Vänersborg. Träningen är upplagd som ett färdigt prov med markeringar, sök, vilt, skytt och funktionärer, med tid och möjlighet att "träna" under provliknande förhållande.

Onsdag 1/8 kl 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sensommaren/hösten 2018:

 

Introduktionskurs till praktisk jakt för retriever:

Den här kursen är tänkt för dig som vill förbereda dig själv och din hund för praktiskt arbete som apportör/eftersöksarbete på fågeljakt.

Kursen är på två tillfällen. Det första kurstillfällen tränar vi med dummy och lägger stor vikt vid stadga och följsamhet. Det andra tillfället sker på en heldag med praktisk andjakt där dagen inleds med information om apportörens roll, jaktetik och dagens upplägg och genomgång. Varje ekipage får under dagen mölighet att pröva apportering av varmvilt och eftersök och vi tar den tid vi behöver för att lösa uppkomna situationer på ett bra sätt. Efter jaktdagen får vi också information om hur man tar tillvara på köttet/anden efter avslutad jakt.

För att vara med på kursen bör hunden ha kommit en bit på väg i sin träning och kunna vara passiv och lugn när annan hund arbetar samt vara van vid skott.

På denna kursen ger vi företräde till er som tidigare gått kurs hos oss.

Max 6 deltagare. Datum ännu inte fastställt med båda tillfällena kommer att gå i augusti/september.

Intresseanmälan skickas till kurser@kopparhult.se

Fulltecknat!

 

Workshops:

Med reservation för ändringar planeras:

Varannan onsdag kl 14:00 blir det fristående workshops/tematräningar. På en workshop blandas teori och diskussioner runt en särskild del i träningen med praktiska övningar och den teoretiska delen får ta lite större plats. För att vara med på respektive workshop ska hunden vara över 1 år och van att vistas i grupp. Max 6 deltagare/tillfälle, 500 kr/tillfälle. Du anmäler till enstaka eller flera tillfällen efter önskemål.

 

29/8 Teckenträning del 1, tecken och signaler från grunden

12/9 Stoppsignal

10/10 Minnesmarkeringar, träna din hunds och ditt eget minne

24/10 Linjer, träning från grunden för att bygga förtroende för linjetag

7/11 Närsök, hålla området, för hundar som har grunderna i närsökssignalen

21/11 Stadga och och fotgående, det alla behöver hela tiden...

 

Långtidskurser:

med reservation för ändringar planeras.

Vi planerar också kurser som vi valt att kalla "långtidskurser". Långtidskurserna kommer att gå på måndagar, onsdag och torsdagar. På de kurserna träffas vi en gång per månad och jobbar målmedvetet med utbildning av unghundar eller mot start på jaktprov. Långtidskurserna passar dig som satsar målmedvetet och har tid och möjlighet att träna mellan kurstillfällena. Vi kommer att använda oss av Lena Bratsberg och Oliver Kiralys böcker som kurslitteratur. Max 5 deltagare/unghundskurs, 3000 kr /kurs.

 

Unga hundar basic, från ca 7 månader följande måndagar kl 14:00 3/9, 1/10, 29/10, 3/12, 7/1, 4/2 Fulltecknad!

 

Unga hundar fortsätter grupp 1, följande torsdagar kl 14:00 13/9, 11/10, 8/11, 6/12, 3/1, 7/2 Fulltecknad

 

Unga hundar fortsätter grupp 2, följande onsdagar kl 10:00 29/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12, 13/1 Fulltecknad!

 

Unga hundar fortsätter grupp 3, följande måndagar kl 14:00 10/9, 8/10, 5/11, 10/12, 14/1, 11/2 Fulltecknad!