Våren 2022: Fördjupande B-provskurs ekl

På den här kursen kommer vi att jobba mycket målmedvetet mot start i elitklass på b-prov. Vi snäpper upp ett rejält steg och övningarna blir mer avancerade med dolda dirigeringar, svårare terräng och snävare vinklar. Vi jobbar med alla de delar som ingår i b-provens elitklass klass såsom markeringar, dirigeringar och stora och små sök på land och i vatten. Övningarna sker i par och grupp. Kursen startar med ett introduktionstillfälle i vinter där vi gör några inledande övningar med hundarna och sedan har ett teoripass där vi går igenom regler och anvisningar och diskuterar runt dem. Kursen pågår sedan under hela våren och vi träffas en gång per månad fram till försommaren. Kursavslutningen blir det augusti med ett fullskaligt träningsjaktprov.

För att vara med på kursen ska din hund vara på riktigt god väg i sin träning. Du har minst ett 1a pris i öppenklass på b-prov eller motsvarande eller kanske till och med redan har startat i ekl. Dirigeringstecken och stoppsignal även på avstånd ska sitta på plats. Själv är du målinriktad och har ambitioner att starta på prov under kommande säsong och tid för träning hemma mellan kurstillfällena. Kursen går på dummy och vi använder skott.

 

Kursinformation

Start: 22-02-07

Resterande datum: 7/3, 4/4, 2/5, 30/5 plus träningsjaktprov i vecka 31

Tid: 13-16 ca (senare 14-17)

Plats: Kopparhult

Anmälningsavgift: 500,00 kr

Återstående som faktureras: 3700,00 kr

Max antal deltagare: 6 st

Anmälan stängd

Anmälan till kursen “Våren 2022: Fördjupande B-provskurs ekl” är stängd.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top