Unga hundar/grunder:

 

Anmälan till alla kurser på mail: kurser@kopparhult.se

 

 

 

 

 

Höstens kursschema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-prov träningsjaktprov:

En heldagskurs med b-provs upplägg i nkl-klass i Vänersborg. Träningen är upplagd som ett färdigt prov med markeringar, sök, vilt, skytt och funktionärer, med tid och möjlighet att "träna" under provliknande förhållande.

Onsdag 1/8 kl 14:00 OBS OBS!! Efter att ha följt väderprognosen har vi beslutat oss för att skjuta upp träningsjaktprovet på onsdag i nästa vecka. Prognosen visar fortsatt 30 grader varmt och då bli inte kallviltet trevligt att hantera varken för oss eller hundarna. Vi satsar på ett nytt datum i slutet av augusti. För er som har lust och ork i värmen erbjuds istället en dummyträning på nkl nivå här hemma kl 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktionskurs till praktisk jakt för retriever:

Den här kursen är tänkt för dig som vill förbereda dig själv och din hund för praktiskt arbete som apportör/eftersöksarbete på fågeljakt.

Kursen går över en heldag med praktisk andjakt där dagen inleds med information om apportörens roll, jaktetik och dagens upplägg och genomgång. Varje ekipage får under dagen mölighet att pröva apportering av varmvilt och eftersök och vi tar den tid vi behöver för att lösa uppkomna situationer på ett bra sätt. Efter jaktdagen får vi också information om hur man tar tillvara på köttet/anden efter avslutad jakt.

För att vara med på kursen bör hunden ha kommit en bit på väg i sin träning och kunna vara passiv och lugn när annan hund arbetar samt vara van vid skott.

På denna kursen ger vi företräde till er som tidigare gått kurs hos oss.

Max 6 deltagare. Datum ännu inte fastställt med båda tillfällena kommer att gå i augusti/september.

Intresseanmälan skickas till kurser@kopparhult.se

Fulltecknat!

 

Workshops:

Med reservation för ändringar planeras:

Varannan onsdag kl 14:00 blir det fristående workshops/tematräningar. På en workshop blandas teori och diskussioner runt en särskild del i träningen med praktiska övningar och den teoretiska delen får ta lite större plats. För att vara med på respektive workshop ska hunden vara över 1 år och van att vistas i grupp. Max 6 deltagare/tillfälle, 500 kr/tillfälle. Du anmäler till enstaka eller flera tillfällen efter önskemål.

 

10/10 Minnesmarkeringar, träna din hunds och ditt eget minne

24/10 Linjer, träning från grunden för att bygga förtroende för linjetag

7/11 Närsök, hålla området, för hundar som har grunderna i närsökssignalen

21/11 Stadga och och fotgående, det alla behöver hela tiden...

 

Långtidskurser:

med reservation för ändringar planeras.

Vi planerar också kurser som vi valt att kalla "långtidskurser". Långtidskurserna kommer att gå på måndagar, onsdag och torsdagar. På de kurserna träffas vi en gång per månad och jobbar målmedvetet med utbildning av unghundar eller mot start på jaktprov. Långtidskurserna passar dig som satsar målmedvetet och har tid och möjlighet att träna mellan kurstillfällena. Vi kommer att använda oss av Lena Bratsberg och Oliver Kiralys böcker som kurslitteratur. Max 5 deltagare/unghundskurs, 3000 kr /kurs.

 

Unga hundar basic, från ca 7 månader följande måndagar kl 14:00 3/9, 1/10, 29/10, 3/12, 7/1, 4/2 Fulltecknad!

 

Unga hundar fortsätter grupp 1, följande torsdagar kl 14:00 13/9, 11/10, 8/11, 6/12, 3/1, 7/2 Fulltecknad

 

Unga hundar fortsätter grupp 2, följande onsdagar kl 10:00 29/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12, 13/1 Fulltecknad!

 

Unga hundar fortsätter grupp 3, följande måndagar kl 14:00 10/9, 8/10, 5/11, 10/12, 14/1, 11/2 Fulltecknad!